انواع روشهای پروار بندی گوسفند زنده بره و بزغاله زنده

انواع روشهای پروار بندی گوسفند زنده بره و بزغاله زنده

یکی از روشهای تولید گوشت باکیفیت پروار بندی بره زنده و بزغاله زنده است.این روش و پرورش ممکن است در سنین و شرایط مختلف اعمال گردد عبارتنند از :۱-پرواربندی کنسانتره ای بره زنده و بزغاله شیری .۲-پروار بندی بره زنده و بزغاله باشیر .۳-پروار بندی بره وبزغاله زنده زود از شیر گرفته شده .۴-پروار بندی دام زنده در مرتع.۵-پروار بندی گوسفند زنده ودام در جایگاه .۶-پروار بندی گوسفندزنده و بز پیر و مازاد گله.اگر قصد پروار بندی گوسفند زنده داریید بره های ۳۰ الی ۴۵ کیلویی مناسب شما هستنند بره هایی که در دشت و صحرا چرا میکنند به قول معروف بره زنده راهی هستنند نه پرواری هیچ زمان. بره زنده پرواری .یعنی بره ای که در سر آخور به آن رسیدگی کرده اند را برای پروار بندی انتخاب نکنید که اصلا مناسب نیست فقط بره زنده راهی منظور از پروار بندی یعنی چاق کردن وکسب حداگثر وزن یا تولید لاشه دام زنده جهت تامین گوشت : مزایای پروار بندی :مهمترین مزایای پروار بندی را می توان بدین صورت خلاصه کرد : 1 تولید گوشت دامهای زنده لاغر و سبک وزن پس از یک سری عملیات تبدیل به دامهای زنده سنگین وزن شده و به عبارت دیگه به تولید افزوده خواهد شد .2مرغوبیت گوشت :گوشت دامهای زنده پرواری دارای کیفیت بهتر از سایر دام هاست هر قدر مقدار عضله در مجموع لاشه دام بیشتر باشد مرغوبیت گوشت بیشتر است و به همین دلیل دامهای زنده ای که چنین خصوصیتی دارند برای نگهداری بهترند و انها دامهای جوانی هستنند .3برگشت اصل سرمایه وسودان در کوتاه مدت :دوره پروار بندی دامهای زنده حدود 2 الی 4 ماه است پس از فروش دامهای زنده پرواری کل سرمایه و سود به سرمایه گزار بر میگردد.4حفظ مراتع کشور .5استفاده از محصولات جانبی .6ایجاد اشتغال. ساختمان وتاسیسات :پرورش گوسفنده زنده و بز ه زنده نیاز به جایگاه و تجهی زات د رمقایسه با گاو زنده کمتر است با این سیستم پرورش گوسفندزنده متنوع متععداند اما به طور کلی در هر سیستم پرورشی ضرورت دارد گوسفندزنده از تاثیر سو عوامل نامساعد اب و هوایی محافظت کردد.مشخصات گوسفنده زنده پرواری :چون هدف از پروار بندی تولید کم هزینه و اقتصادی گوشت است لذا باید به مواردی توجه کرد .1 نژادهای سنگین وزن مانند گوسفند نژاد مهربان برای پروار بندی مناسب بوده زیرا قدرت بیشتری دارند .گوسفندای زنده کوتاه اندام برای پروار بندی بسیار مناسب بوده .3 بهترین سن برای پروار بندی سن 4 تا 5 ماهگی است وپایان ان 8 الی 9 ماهگی است . خلاصه مطالب چاق کردن گوسفندزنده با استفاده از جیره مناسب و اقتصادی در حداقل زمان را برای پروار بندی می گویند هدف پروار بندی ذخیره چربی در داخل بافت های عضلانی گوسفندزنده . عمل پروار بندی در بره های زنده جوان و گوسفندان بالغ و پیر انجام میشود برای پروار بندی از نژادهای گوسفند زنده مهر بانی و گوسفندزنده افشاری استفاده شود بهتری سن برای پروار بندی سن 4 تا 6 ماهگی و پایان ان 8 الی 9 ماهگی است . در تغذیه گوسفنده زنده پرواری باید از علوفه خشبی و مواد کنسانتره استفاده نمود گوسفنده زنده مهربان و گوسفندافشاری جزو نژادهای پر توقع بوده و برای پروار بندی ان بایستی جیره متعادل تهیه شود .
منظور از پروار بندی یعنی چاق کردن و کسب حداکثر اضافه وزن یا تولید لاشه جهت تامین گوشت است.
پرواربندی به دو روش انجام می شود.
الف- پروار بندی در محیط محسور ب – پروار بندی در محیط ازاد و مرتع
روش اول یعنی پروار بندی در مکان های محصور و محدود به دو دسته زیر تقسیم می شود. 1- نگهداری گوسفنده زنده پرواری در مکانهای مسقف که به صورت اغل یا سایه بان و حفاظ می باشد
2- نگهداری گوسفنده زنده پرواری در محیط بدون سقف اما محسور که طبعا هزینه کمتری دارد
روش دوم یعنی پروار بندی در محیط ازاد احتیاج به کارگر کمتری دارد ، کود دام زنده میتواند مستقیما به مرتع باز گردد ، اما طبیعی است که میزان اضافه وزن کمتر باشد و مقداری انرژی و مواد مغذی که باید در دام ها ی زنده ذخیره گردد در راهپیمایی هدر می رو.د
پروار بندی دام زنده و گوسفنده زنده یکی از بهترین و مهمترین روش های تولید گوشت در تمام دنیا و از جمله کشور ماست پروار بندی عبارت است از مدیریت و تغذیه مناسب دام های زنده جهت بدست اوردن اضافه وزن در یک مدت یعنی با حد اقل هزینه. هدف از اضافه وزن تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان است

در این تعریف چند نکته قابل توجه وجود دارد.
1- روش نگهداری و تغذیه دام های زنده پرواری با سایر دام ها ی زنده متفاوت است و توجه بیشتر را می طلبد
2- در یک زمان و دوره معین اعمال می شود
3- بدست اوردن حد اکثر اضافه وزن مورد توجه است پس دام های زنده ای که با سرعت بیشتری رشد می کنند برای پروار بندی مناسب تر اند
4- اصل توجه به حد اکثر بازده با حداقل هزینه ایجاب می کند حدالامکان از نگهداری دام های زنده مسن تر و بیمار که موجب ایجاد هزینه بیشتر و اتلاف مواد غذایی می شوند برای پروار بندی دام خود داری شود.

5- هدف تامین پروتئین حیوانی است که عمدتا در ان چه ما بنام عضله و گوشت می شناسیم و جود دارد بنابراین در پروار بندی دام زنده به پرورش دام هایی توجه می شود که با سرعت رشد بیشتر به ذخیره بافت های عضلانی در مقایسه با بافت های دیگر می پردازد

مزایای پرواربندی:
مهمترین مزایای پرواربندی را می توان بدین صورت خلاصه کرد:

1- تولید گوشت : دام های لاغر و سبک وزن پس از یک سری عملیات تبدیل به دام های زنده سنگین وزن شده و به عبارت دیگر به تولید افزوده خواهد شد
2- مرغوبیت گوشت: گوشت دام های زنده پروار دارای کیفیت بهتر از سایر دام های زنده است . هر قدر مقدار عضله در مجموع لاشه دام بیشتر باشد مرغوبیت گوشت بیشتر است و به همین دلیل دام های زنده که چنین خصوصیتی را موجب می شوند برای نگهداری بهتر اند و انها دام های زنده جوان هست اند.
3- برگشت اص سرمایه و سود ان در کوتاه مدت: دوره پرار بندی حدود 2 تا 4 ماه است .پس از فروش دامهایزنده پرواری کل سرمایه و سود به سرمایه گزار بر می گردد .
4- حفظ مراتع کشور
5- استفاده از محصولات جنبی
6- ایجاد اشتغال

انواع پرواربندی:
1- پروار بندی بره های زنده شیری 2- پروار بندی دام به روش مرتع 3- پرواربندی بره های زنده جوان : ( معمولترین روش پرواربندی در ایران همین روش است) 4- پروار بندی گوسفندان پیر

نکات قابل توجه در پروار بندی :
1- تهیه و خرید دام زنده مناسب در صورت امکان انتخاب نوع بره زنده برای پروار بندی بره نژاد هایی انتخاب شوند که از نظر مقدار رشد و سرعت رشد قابلیت بالایی دارند مثل نژاد ها ی مغانی کردی و شال
2- رعایت نکات بهداشتی از جمله حداقل دو هفته قبل از شروع پروار بندی دام زنده به بره ها زنده داروهای ضد انگلی داده می شود همچنین در همین زمان بر علیه بیماری های انتروتوکسمی و اکسینه گردند .
3- مخارج تغذیه همیشه بالاترین رقم هزینه را تشکیل می دهد لذا قبل از شروع پروار بندی دامهای زنده مواد غذایی تهیه شده باشند
4- هرگونه تغییر یا اضافه کردن مواد پرواری یا با کیفیت و ماهیت متفاوت در جیره بره های پرواری نیز باید به تدریج و بنایی باشد.
5- مدتی پس از پرواربندی گوسفنده زنده و بره هایی که رشد خوبی ندارند بایداز گله حذف شوند و به جای انها بره های جدیدجایگزین شوند.
6- مهمترین مسئله در پرواربندی گوسفند زنده تنظیم جیره و تغذیه با جیره تنظیمی در برنامه صحیح است.

ساختمان و تاسیسات:
پرورش گوسفنده زنده و بز زنده نیاز به جایگاه و تجهیزات زیاد و پر خرج در مقایسه با گاو و طیور ندارد. با این که سیستم های پرورش گوسفنده زنده متنوع و متعدداند اما به طور کلی در هر سیستم پرورشی ضرورت دارد گوسفند زنده از تاثیر سو عوامل نا مساعد اب و هوایی محافظت گردد.
اصول جایگاه :
1- قبل از احداث جایگاه باید اطلاعات کافی از شرایط جغرافیایی منطقه بدست اورد و محلی را انتخاب کرد که از زمین های اطراف بلند تر باشد
2- گوسفنده زنده حیوانی است که حساسیت شدید به باد و کوران دارد لذا برای اسایش حیوان زنده و نیز برای جلوگیری از بیماری ها باید جهت جایگاه حیوان بر خلاف وزش باد های موسمی منطقه و رو به افتاب باشد .
3- جایگاه باید به گونه ای احداث شود که بتوان رطوبت ودرجه حرارت ان را کنترل نمود زیرا گوسفندزنده در برابر هوای گرم و مرطوب حساس است و در نتیجه میل به تغذیه در اوکاهش می یابد.
4- به دلیل الودگی فاضلاب جایگاه گوسفند زنده ، فضولات و نیز بیماری های مشترک بین انسان و دام زنده لازم است جایگاه پرورش گوسفند زنده دور از محل سکونت انسان ها باشد.
5- محل جایگاه دامهای زنده وگوسفند باید به گونه ای انتخای شود که به راحتی به انبار علوفه دست رسی داشته باشد.
باید جایگاه را با مصالحی ساخت که به منظور مبارزه با افات و امراض گوسفنده زنده قابل ضد عفونی کردن باشد
مشخصات گوسفندزنده پرواری:
چون هدف از پرواربندی،دام زنده تولید کم هزینه و اقتصادی گوشت است، لذا باید به موارد زیر توجه شود
1 -نژادهای سنگین وزن مانند نژاد مهربانی برای پرواربندی مناسب بوده زیرا قدرت رشد بیش تری دارند.
2-گوسفند های زنده کوتاه اندام برای پرواربندی بسیار مناسب می باشند. این گروه دارای سینه ای عریض و مربعی شکل بوده و دست و پای آن ها کوتاه و نزدیک به زمین است.
3-بهترین سن برای شروع پرواربندی سن 4 تا 5 ماهگی و پایان آن 8 تا 9 ماهگی است . دراین محدوده سنی ، گوسفندهای زنده ودام بهترین بازده تغذیه ای را دارند.

خصوصیات گوسفند زنده نژاد مهربان:
این نژاد جزء گوسفندان زنده سنگین وزن کشور وزادگاه اصلی آن، منطقه کبودرآهنگ دراستان همدان است. بدن این گوسفندزنده بجز درناحیه زیر گلو وزیر شکم پوشیده از پشم وعمدتاً رنگ آن قهوه ای تا خرمایی می باشد. استخوان بینی برآمده، چشم ها مورب، سوراخ بینی گود و نزدیک، به هم، گوش لاله ای شکل و دنبالچه دوکی شکل با دنبه پیوسته از مشخصات ظاهری این نژاد است.
تغذیه گوسفند زنده پرواری نژاد مهربان:
گوسفنده زنده پرواری برای زنده ماندن به مقداری غذا نیاز دارد که به آن جیره نگهداری می گویند. هم چنین به میزان غذایی که دام زنده برای تولید گوشت مصرف می نماید جیره تولیدی می گویند. لذا دردام پرواری زنده نیاز غذایی آن جمع جیره نگهداری و جیره تولیدی می باشد.مواد خوراکی مورد استفاده تغذیه گوسفندزنده، علوفه های سبز ، ریشه وغده محصولات، مازاد محصولات کشاورزی و مازاد کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد.علوفه های سبز، دارای حجم زیاد، فیبر فراوان وانرژی کمی هستند و برای تغذیه گوسفنده زندا پرواری به تنهایی قابل استفاده نمی باشند. بنابراین از مواد دیگری که دارای انرژی زیاد، حجم و فیبر کم هستند و به آن مواد کنسانتره گفته می شود، بایستی به عنوان مکمل غذایی استفاده گردد.
مواد قابل استفاده درتغذیه گوسفند زنده پرواری
1-دانه جو اگر بصورت بلغوری خورانده شود، یکی از منابع تامین انرژی برای دام زنده است
2-کاه ساقه خشک تیره غلات و حبوبات است که پس از کوبیدن وجدا کردن دانه بدست
می آید . از نظر مواد غذایی بسیار ضعیف است. برای گوسفنده زنده پرواری کاه بایستی با کود اوره غنی سازی شود.
3-سبوس، غشاء خارجی دانه غلات است که ارزش غذایی زیادی دارد، برای دام سهل الهضم وملین ودارای فسفر زیادی است
4-کنجاله مازاد کارخانجات روغن کشی بوده که مهم ترین آن، کنجاله تخم پنبه و کنجاله سویا است. این ماده پروتئین زیادی دارد و یکی از اساسی ترین مواد درخوراک گوسفنده زنده پرواری می باشد
5-تفاله وملاس چغندر، مازاد کارخانجات قند است و به علت قندی بودن و خوش خوراک کردن مواد غذایی برای پرواربندی دام زنده بسیار مناسب می باشند
6-یونجه برای دام زنده خوش خوراک است و از نظر پروتئین ، کلسیم و ویتامین بسیار غنی است. ارزش غذایی برگ یونجه بیش تر از ساقه آن است لذا زمان و نحوه برداشت آن تاثیر زیادی روی ارزش غذایی آن دارد.

نیاز غذایی دام پرواری زنده:
الف- انرژی به وسیله مواد غذایی تامین شده و برای نگهداری بافت های بدن، فعالیت های حیاتی و رشد و نمو صرف می شود. چنان چه انرژی مورد نیاز دام زنده تامین نشود، علایم ظاهری کمبود، مانند لاغری و عدم تناسب اندام بروز می کند
ب- پروتئین از طریق مواد غذایی تامین می شود و وجود آن برای رشد و نمو دام زنده ضرورت دارد. کنجاله دانه های روغنی و یونجه از مهم ترین منابع تامین پروتئین هستند
ج- آب برای گوسفنده زنده پرواری بسیار ضروری و متوسط مصرف آن 3 تا 5 لیتر در روز است.
د- مواد معدنی مانند سدیم، کلسیم، فسفر، ید و آهن برای رشد ونمو دام زنده ضروری است. برای تامین نمک مورد نیاز دام زنده بهتر است ازسنگ نمک استفاده شود.
ه- ویتامین ها برای فعالیت های عادی ضروری هستند. بخصوص ویتامین D که درجذب کلسیم وفسفر نقش دارد. کلسیم و فسفر در رشد اسکلتی دامهای زنده بسیار موثر هستند.

جیره غذایی مورد نیاز گوسفندزنده پرواری:
مقدار غذایی که در24 ساعت دراختیار دامهای زنده قرار می گیرد تا دام بتواند به فعالیت های خود ادامه داده و تولید شیر داشته باشد، جیره غذایی گفته می شود. جیره غذایی متعادل مخلوطی از چند ماده خوراکی است که دارای مقدار و نسبت صحیحی از انرژی و مواد مغذی مختلف بوده و
چنان چه روزانه و به میزان کافی دراختیار دام زنده قرار گیرد، احتیاجات آن را از نظر انرژی ، پروتئین، موا معدنی وسایر مواد مغذی درمدت 24 ساعت تامین می کند.
مواد قابل استفاده درتغذیه گوسفنده زنده پرواری
1-دانه جو اگر بصورت بلغوری خورانده شود، یکی از منابع تامین انرژی برای دام زنده است.
2-کاه ساقه خشک تیره غلات و حبوبات است که پس از کوبیدن وجدا کردن دانه بدست.
می آید . از نظر مواد غذایی بسیار ضعیف است. برای گوسفند زنده پرواری کاه بایستی با کود اوره غنی سازی شود.
3-سبوس، غشاء خارجی دانه غلات است که ارزش غذایی زیادی دارد، برای دام سهل الهضم وملین ودارای فسفر زیادی است.
4-کنجاله مازاد کارخانجات روغن کشی بوده که مهم ترین آن، کنجاله تخم پنبه و کنجاله سویا است. این ماده پروتئین زیادی دارد و یکی از اساسی ترین مواد درخوراک گوسفند زنده پرواری می باشد
5-تفاله وملاس چغندر، مازاد کارخانجات قند است و به علت قندی بودن و خوش خوراک کردن مواد غذایی برای پرواربندی دامهای زنده و گوسفند زنده بسیار مناسب می باشند
6-یونجه برای دامهای زنده و گوسفند خوش خوراک است و از نظر پروتئین ، کلسیم و ویتامین بسیار غنی است. ارزش غذایی برگ یونجه بیش تر از ساقه آن است لذا زمان و نحوه برداشت آن تاثیر زیادی روی ارزش غذایی آن دارد.

نیاز غذایی دام زنده پرواری:
الف- انرژی به وسیله مواد غذایی تامین شده و برای نگهداری بافت های بدن، فعالیت های حیاتی و رشد و نمو صرف می شود. چنان چه انرژی مورد نیاز دامهای زنده تامین نشود، علایم ظاهری کمبود، مانند لاغری و عدم تناسب اندام بروز می کند.
ب- پروتئین از طریق مواد غذایی تامین می شود و وجود آن برای رشد و نمو دام زنده ضرورت دارد. کنجاله دانه های روغنی و یونجه از مهم ترین منابع تامین پروتئین هستند
ج- آب برای گوسفنده زنده پرواری بسیار ضروری و متوسط مصرف آن 3 تا 5 لیتر در روز است.
د- مواد معدنی مانند سدیم، کلسیم، فسفر، ید و آهن برای رشد ونمو دام ضروری است. برای تامین نمک مورد نیاز دامهای زنده وگوسفند بهتر است ازسنگ نمک استفاده شود.
ه- ویتامین ها برای فعالیت های عادی ضروری هستند. بخصوص ویتامین D که درجذب کلسیم وفسفر نقش دارد. کلسیم و فسفر در رشد اسکلتی دامهای زنده بسیار موثر هستند.
جیره غذایی مورد نیاز گوسفند زنده پرواری:
مقدار غذایی که در24 ساعت دراختیار دام زنده قرار می گیرد تا دام زنده بتواند به فعالیت های خود ادامه داده و تولید شیر داشته باشد، جیره غذایی گفته می شود. جیره غذایی متعادل مخلوطی از چند ماده خوراکی است که دارای مقدار و نسبت صحیحی از انرژی و مواد مغذی مختلف بوده و
چنان چه روزانه و به میزان کافی دراختیار دام زنده قرار گیرد، احتیاجات آن را از نظر انرژی ، پروتئین، موا معدنی وسایر مواد مغذی درمدت 24 ساعت تامین می کند.

اصول تهیه جیره متعادل:
برای تهیه یک جیره متعادل باید از میزان احتیاجات گوسفندزنده به مقدار ماده خشک ، انرژی ، پروتئین ومواد مغذی اطلاع داشت. جیره غذایی ضمن خوش خوراکی، قابل هضم بودن ومقوی بودن بایستی از نظر اقتصادی نیز باصرفه باشد و چون گوسفنده زنده یک حیوان نشخوار کننده است، وجود مقدارکافی مواد خشبی درجیره ضروری است. مواد خوراکی مورد استفاده درپرواربندی گوسفنده زنده نژاد مهربان شامل یونجه، جو بلغور شده، کنجاله تخم پنبه ، سبوس گندم، تفاله خشک چغندر قند و کربنات کلسیم است.برای هر راس دام زنده، مقدار خوراک مصرفی درهرروز 1300 گرم است. نسبت ترکیب کنسانتره وعلوفه به ترتیب 780 گرم و 520 گرم بوده بطوریکه کنسانتره ویونجه را کاملاً با هم مخلوط کرده ودرسه نوبت صبح، ظهر و عصردراختیار بره ها قرار داده می شود. برای عادت کردن بره ها زنده وجلوگیری از مشکلات گوارشی ناشی از خوراک مصرفی، تغییر جیره بایستی به تدریج وطی یک هفته تا ده روز انجام شود. درماه دوم پرواربندی مقدار خوراکی مصرفی 1600 گرم می شود بطوری که برای هر بره زنده 1280 گرم کنسانتره و 320 گرم یونجه به صورت مخلوط درسه وعده داده می شود.
زمان خاتمه پرواربندی:
اصولاً مدت پرواربندی یکصد روز است وهر زمان که اضافه وزن به دلیل اضافه شدن چربی بدن باشد بایستی پرواربندی خاتمه یابد. دراواخر پرواربندی ضریب تبدیل غذایی کاهش یافته وبه ازاء مصرف هر واحد جیره غذایی افزایش وزن بره ها ی زنده اقتصادی نخواهد بود.نکات مهم دیگری که درپرواربندی دام زنده وگوسفند بایستی مورد توجه قرار گیرد:
1-چون خرید بره ها ی زنده حدود 50 تا 70 درصد کل مخارج پرواربندی را تشکیل می دهد بنابراین درخرید بره زنده دقت لازم صورت گیرد.
2-بره هایی را که دراواسط تابستان خریداری می شوند بهتر است تا اوایل پاییز درچراگاه ها یا پس چر مزارع چرا داده و سپس به جایگاه پرواربندی دام منتقل شوند
3-جیره غذایی بره های زنده پرواری از نظر اقتصادی بایستی قابل صرفه باشد
4-سرعت رشد بره های نر بیش تر از بره های زنده ماده است و راندمان لاشه آن ها بهتر است
5-از اخته کردن دام های زنده پرواری خودداری نمایی زیرا هورمون های جنسی درسرعت رشد بره های زنده پرواری بسیار موثر می باشند.
خلاصه مطالب:
چاق کردن گوسفند زنده با استفاده از جیره مناسب و اقتصادی درحداقل زمان را پرواربندی می گویند. هدف پرواربندی ذخیره چربی درداخل بافت های عضلانی می باشد. عمل پرواربندی دربره های جوان و گوسفندان زنده بالغ و پیر انجام می شود. برای پرواربندی دام زنده از نژاد سنگین وزن مانند نژاد مهربانی استفاده می شود. بهترین سن برای شروع پرواربندی سن 4 تا 5 ماهگی وپایان آن 8 تا 9 ماهگی است . درتغذیه گوسفند زنده پرواری باید از علوفه خشبی و مواد کنستانتره استفاده نمود. گوسفند زنده مهربان جزء نژادهای پرتوقع بوده وبرای پرواربندی آن بایستی جیره متعادل تهیه شود.گوسفندهای که برای پرواربندی به طریق رتبه بندی برای پرواری خوبند عبارتند از اول بره افشاری دوم بره کردی و نژاد مهربان سوم بره مغان و بجنوردی چهارم برهای نژاد شال 

گوساله زنده.خریدگوساله زنده.فروش گوساله زنده

گوساله زنده.خریدگوساله زنده.فروش گوساله زنده

پرواربندي گوساله, پرورش و نگهداری گوساله گوشتی(پروار بندی), گوساله آماده پروار 70 تا 150کیلو, گوساله پرواری
پرواربندي گوساله, پرواربندی, پرواربندی گوساله, پرواربندی گوساله شیر خوار, پرواربندی گوساله و گوسفند, خرید گوساله, خرید گوساله پرواری, خرید گوساله سی اف, خرید گوساله شیرخوار, خرید گوساله هلشتاین, خرید و فروش دام, خریدگوساله, خریدگوساله گوشتی, روش صحیح پرواربندی, فروش گوساله, فروش گوساله پرواری, فروش گوساله شیرخوار, فروش گوساله گوشتی, فروش گوساله گوشتی نزدیک تهران, فروش گوشت گوساله, فروش گوشت گوساله ایرانی, فروش گوشت گوسفند, فروش لاشه گوساله, فروش لاشه گوساله و گوسفند, فروش لاشه گوسفند, قیمت انواع گوساله و گاو, قیمت گوساله پرواری, قیمت گوساله گوشتی, قیمت گوساله هلشتاین, کشتار شده در کشتارگاه, کشتار گاه صنعتی, گوساله, گوساله پرواری, گوساله کشتاری, گوساله گوشتی, گوساله نر, گوساله هلشتاین, گوساله هلشتاین گوشتی, گوشت ارزان, گوشت گوسفند, گوشتی(پروار بندی) خرید گوساله, لاشه گوساله, لاشه گوسفند, لاشه گوسفندی, لاشه گوشت
پخش گوشت تازه گوساله و گوسفند
پخش گوشت تازه گوساله و گوسفند پخش عمده گوشت گوساله و گوسفند غذای سالم =انسان سالم دامداری وکشتارگاه قائم با افتخار تامین گوشت سالم و تازه را رسالت خود میداند و با پرورش انواع گوسفند و گوساله…

لاشه گوساله و گوسفند
پخش عمده گوشت, پخش عمده گوشت قرمز, فروش عمده گوشت گوسفندی, فروش گوشت گوساله, فروش گوشت گوسفندی, قیمت گوشت تازه, قیمت گوشت درتهران, قیمت گوشت قرمز, قیمت گوشت قرمز در تهران, قیمت گوشت گرم در تهران, قیمت گوشت گرم گوسفندی, قیمت گوشت گوساله در تهران, قیمت گوشت گوساله گرم, قیمت مغز ران گوساله, کشتارگاه, کشتارگاه تهران, گوشت قرمز, گوشت گرم وتازه, مرکز پخش گوشت قرمز, مرکز عرضه گوشت قرمز, مرکز فروش گوشت قرمز
فروش گوساله پرواری | پروار گاو
قیمت گوساله پرواری هلشتاین و سمینتال | پروار گاو | گوساله گوشتی
فروش انواع گوساله زنده
فروش انواع گوساله زنده هولشتاین و سیمینتال نر و ماده باخلوص بالا جهت پروار شیری و گوشتی در وزن های مختلف با مناسبترین قیمت
دامداری قائم در حوضه فروش گوساله زنده فعالیت دارد گوساله های موجود در دامداری عبارتنند از گوساله زنده هلشتاین و گوساله زنده سیمینتال و گوساله هلندی و تمامی وزن گوسالهای دامداری عمدتااز 200کیلو به بالا میباشدانواع گوساله زنده مناطق بومی ایران فعالیت دارد
دامداری ما در انجام امور فروش گوساله زنده به تمامی نقاط تهران جهت مجالس شما همراه باقصاب درب منزل شما فراهم میکند و همچنین به تمامی ارگانهای دولتی جهت عرضه گوشت گوساله فعالیت مینمایید و به تمامی هیعت های و حسینیه های تهران گوساله زنده همراه باقصاب همکاری مینمایید تمامی گوساله های ما پروار شده میباشد چون در حوضه فروش فقط فعالیت گوساله زنده پرواری.داریم
انواع گوساله زنده در دامداری
1:گوساله زنده هلشتاین
2:گوساله زنده سیمینتال ل
3:گوساله زنده هلندی
4:گوساله زنده دورگه
5:گوساله بومی مناطق مختلف ایران
فروش گوساله زنده/فروش گوساله پرواری/فروش گوساله زنده بومی/خریدگوساله زنده/خرید گوساله/خریدو فروش گوساله زنده/فروش گوساله شیری/خرید گوساله شیری/قیمت گوساله زنده/وزن گوساله زنده/گوساله/فروش گوساله/گوشت گوساله /گوساله عربی/گوساله بلوچی/سفارش گوساله زنده درتهران/سفارش گوساله/گوساله باقصاب/گوساله پرواری نر/لاشه گوساله/گوساله گوشتی/قیمت گوساله پرواری زنده/بهترین نژاد گوساله گوشتی/فروش گدساله سیمینتال/
وزن گوسالهای ما از 200کیلو شروع وتا 700کیلو وگاهی نزدیک یک تن (1000) کیلومیشود

گوسفند کردی و سنقر

گوسفند کردی و سنقر

اطلاع از نياز روزانه نژادهاي دامي چراکننده در مراتع مناطق مختلف آب و هوايي، به منظور محاسبه ظرفيت چرا در طرح هاي مرتعداري، ضروري است. در همين راستا؛ نياز انرژي متابوليسمي روزانه گوسفند نژاد کردي کردستان در مراتع سارال مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور با توجه به ميانگين مقادير شاخص هاي کيفيت علوفه گونه هاي مرتعي و سهم آنها در ترکيب گياهي مرتع در مراحل مختلف رشد، مقدار انرژي متابوليسمي در يک کيلوگرم علوفه خشک مراتع مورد چراي دام برآورد و با مد نظر قرار دادن نياز انرژي متابوليسمي روزانه گوسفند نژاد کردي کردستان، مقدار علوفه اي که تامين کننده اين نياز در مراحل مختلف رشد در مراتع منطقه است، برآورد شد. نياز روزانه ميش، قوچ، بره سه ماهه و بره شش ماهه گوسفند نژاد کردي کردستان بر حسب انرژي متابوليسمي، بر اساس معادله پيشنهادي (1984) MAFF1 در حالت نگهداري و در شرايط چرا در مرتع و با مد نظر قرار دادن خصوصيات فيزيکي مراتع مورد مطالعه، فواصل آبشخور، تراکم گياهان و اعمال ضريب افزايشي 50 درصد، به ترتيب؛ 10.6، 13.3، 6 و 8.6 مگاژول محاسبه گرديد. بر مبناي نتايج حاصل؛ مقدار علوفه لازم براي تامين نياز روزانه ميش، قوچ، بره سه ماهه و بره شش ماهه گوسفند نژاد کردي کردستان با توجه به کيفيت علوفه مراتع مورد مطالعه در سال 1387؛ در مراحل اوليه رشد به ترتيب برابر؛ 1.25، 1.56، 0.70 و 1.01؛ در اواسط مرحله رشد برابر؛ 1.38، 1.73، 0.78 و 1.12 و در مراحل پاياني رشد برابر؛ 1.81، 2.26، 1.02 و 1.47 کيلوگرم علوفه خشک برآورد گرديد. مقادير مذکور با توجه به کيفيت علوفه مراتع مورد بررسي در سال 1388؛ در مراحل اوليه رشد برابر؛ 1.23، 1.53، 0.69 و 1؛ در اواسط مرحله رشد برابر؛ 1.38، 1.73، 0.78 و 1.12 و در مراحل پاياني رشد برابر؛ 1.77، 2.21، 0.99 و 1.44 کيلوگرم علوفه خشک مي باشد. اين امر بيانگر اين است که زمان چرا بر نياز روزانه دام موثر است و لازم است نياز روزانه واحد دامي بر مبناي کيفيت علوفه مشخص شود. طبيعي است که بسته به شرايط سال ممکن است، کيفيت علوفه گياهان قدري تغيير يابد ولي به دليل هزينه بر بودن تعيين کيفيت علوفه، مي توان از نتايج مذکور به منظور برآورد نياز روزانه دام در سال هاي مختلف استفاده کرد.

گوسفند مغان

گوسفند مغان

گوسفندمغان.گوسفند زنده مغان.بره مغان. فروش بره مغان. فروش گوسفند مغان. خرید گوسفند زنده مغان
نژادی است گوشتی – شیری این گوسفندان درشت و گوشتی بوده و در پرواربندی به سرعت چاق
می شوند بعد از گوسفند بلوچی بیشترین جمعیت گوسفند ایرانی ( حدود10 میلیون رأس ) را به خود اختصاص می دهد
کیفیت پشم آنها چندان خوب نیست.
پراکنش: مركز اصلی پرورش گوسفند مغانی, دشت مغان است كه در بخشی از شمال شرقی استان آذربایجان و غرب ‌دریای خزر قرار دارد و قشلاق آنها مغان و ییلاق آنها کوههای سبلان است.
جمعیت: جمعیت این نژاد در استان آذربایجان شرقی 1،600،00 رأس می‌باشد. 40% گوسفندان استان آذربایجان شرقی‌ را این نژاد تشكیل می‌دهد
خصوصیات ظاهری: گوسفندان منطقه مغان دارای رنگهای متنوعی می‌باشد. گرچه اكثر آنها به رنگ سفید شكری به نظر می‌رسند . معمولا دامداران رنگ زرد و سفید را بیشتر ترجیح ‌می‌دهند بره های این نژاد در موقع تولد تا چند ماهگی قهوه ای مایل به قرمز بوده و پس از بزرگ شدن سفید می شود.. گردن این گوسفند متوسط با رشد مناسب و عضلانی, شانه با رشد متوسط, عضلات پشت مستقیم, مسطح و عریض, ران عضلانی و اعضا نسبت ‌به جثه دام كوچك, ولی ظریف و مقاوم می‌باشند.
خصوصیات تولیدی: قوچ میش
میانگین وزن تولد 4.10 3.8
میانگین وزن شیرگیری 23 کیلو گرم
دوقلوزائی -- 16%
قد سانتی متر 62-67 60-62
طول تنه 85-88 84-86
وزن بلوغ 63-66 61-63
تولید پشم سالیانه 2.5 1.5
تولید شیر سالیانه لیتر - 75
وزن دنبه 4 3.5
میانگین وزن: 76 6/62 

گوسفند مهربان

گوسفند مهربان

گوسفند زنده مهربان. فروش گوسفند مهربان. دام زنده مهربان. بره مهربان.خرید و فروش گوسفند و بره مهربان
گوسفند نژاد مهربانی بومی بخش وسیعی از استان همدان و قسمت های هم مرز بین استانهای زنجان و كردستان می باشد .به گفته دامداران مناطق شهرستان كبودر آهنگ و شیرین سو، زادگاه اصلی این نژاد منطقه وسیعی در شمال غربی استان به نام منطقه مهربان است .
گوسفند مهربانی دارای بدن كشیده بوده سر و صورت خالی از پشم است و گاهی فقدان پشم تا حد جناق سینه ادامه پیدا می كند و زیر شكم خالی از پشم است . میش معمولا بدون شاخ و قوچ اكثر شاخدار است .رشد شاخها كند بوده و بندرت پیچیده و بلند می باشد .طول گردن نسبت به بدن متناسب و در قسمت زیر آن كه اكثرأ خالی از پشم است گاه یك و یا دو زائده مخروطی شكل بصورت منگوله دیده می شود .دنبه معمولا بزرگ و فشرده و در قسمت روئین كاملا پوشیده و در قسمت زیرین خالی از رویش پشم است كه به دنبالچه دوكی شكل ختم می شود .گاه دنبالچه دارای خمیدگی به سمت بالا بوده و شبیه حرف لاتین S است . رنگ پشم گوسفند مهربان در بره از خرمائی تیره تا آلبالوئی سیر تغییر می كند .بتدریج كه دام رشد می كند ، رنگ پشم به تدریج روشن تر شده و در حوالی سن بلوغ ثابت می شود .
خصوصیات گوسفند نژاد مهربان:

این نژاد جزء گوسفندان سنگین وزن کشور وزادگاه اصلی آن، منطقه کبودرآهنگ دراستان همدان است. بدن این گوسفند بجز درناحیه زیر گلو وزیر شکم پوشیده از پشم وعمدتاً رنگ آن قهوه ای تا خرمایی می باشد. استخوان بینی برآمده، چشم ها مورب، سوراخ بینی گود و نزدیک، به هم، گوش لاله ای شکل و دنبالچه دوکی شکل با دنبه پیوسته از مشخصات ظاهری این نژاد است.

تغذیه گوسفند پرواری نژاد مهربان:

گوسفند پرواری برای زنده ماندن به مقداری غذا نیاز دارد که به آن جیره نگهداری می گویند. هم چنین به میزان غذایی که دام برای تولید گوشت مصرف می نماید جیره تولیدی می گویند. لذا دردام پرواری نیاز غذایی آن جمع جیره نگهداری و جیره تولیدی می باشد.مواد خوراکی مورد استفاده تغذیه گوسفند، علوفه های سبز ، ریشه وغده محصولات، مازاد محصولات کشاورزی و مازاد کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد.علوفه های سبز، دارای حجم زیاد، فیبر فراوان وانرژی کمی هستند و برای تغذیه گوسفند پرواری به تنهایی قابل استفاده نمی باشند. بنابراین از مواد دیگری که دارای انرژی زیاد، حجم و فیبر کم هستند و به آن مواد کنسانتره گفته می شود، بایستی به عنوان مکمل غذایی استفاده گردد 

گوسفند زنده افشاری

گوسفند زنده افشاری

خرید گوسفند گوشتی افشاری با قیمت مناسب

قیمت خرید و فروش گوسفند افشاری

فروش گوسفند زنده افشاری با قیمت مناسب

فروش گوسفندافشاری پرواری با قیمت مناسب

فروش بره پرواری گوسفند افشاری
خرید و فروش گوسفند افشاری
گوسفند افشاری- خرید و فروش گوسفند افشاری
گوسفند افشاری یکی از نژادهایی با درصد چند قلوزایی بالا بوده و گوشت مناسبی تولید می کند. به همین دلیل خرید و فروش آن در کشور در حال افزایش می باشد.
گوسفند افشاری یکی از نژادهای گوشتی ایران می باشد. درصد چند قلوزایی این نژاد هم بالا است. لذا قابلیت پرواری این نژاد بالا بوده و در مدت زمان کوتاهی به سن کشتار می رسند. کیفیت گوشت تولیدی توسط این نژاد نیز کیفیت بسیار بالایی دارد. مدیریت تغذیه و چگونگی مدیریت پرورش این نژاد نقش مهمی در کیفیت گوشت و سایر تولیدات ان دارد. برای خرید و فروش گوسفند افشاری، سایت دام و طیور ایران بهترین گزینه می باشد.
برای اطلاع از قیمت خرید و فروش گله ای گوسفند با ما تماس بگیرید
ویژگی های گوسفند افشاری
ویژگی های گوسفند افشاری:
۱٫ سرعت رشد بالا
۲٫ تولید شیر مطلوب
۳٫سازگاری و عادت پذیری با شرایط آب و هوای مناطق سردسیر
۴٫ قدرت راهپیمایی مناسب
۵٫توان دوقلوزایی بالا
۶٫ مقاومت در برابر امراض و انگلهای منطقه
۷٫ داشتن بازده اقتصادی مطلوب

میانگین وزن بلوغ در گوسفندان افشاری
وزن بلوغ قوچ (۵/۱ سالگی) ۶۷ کیلوگرم
وزن قوچ های بالغ (۵/۲ سالگی) ۷۹ کیلوگرم
وزن بلوغ میش ۵۹ کیلوگرم

Average mature weight of Afshari sheep
۶۷ kg Mature ram (age 1.5 years)
۷۹ kg Mature ram (age 2.5 years)
۵۹ kg Mature ewe

خصوصیات فنوتیپی گوسفند افشاری
۱٫ رنگ غالب در این گوسفند قهوه ای متمایل به قرمز یکدست و بدون لکه می باشد.لکن رنگهایی با دامنه تغییرات از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره متمایل به سیاه در بین جمعیت های این نژاد دیده می شود.
۲٫ گوشها بزرگ بوده و به حالت افتاده می باشد.
۳٫قوچ و میش هر دو فاقد شاخ هستند.
۴٫ روبینی در قوچ خا اکثرا دارای انحنا بوده لکن در میش ها صاف یا دارای انحنای کم است.
۵٫ گردن در میش ها دراز و در قوچ خا قوی و ضخیم می باشد.
۶٫ دنبه دولپی بوده و بصورت سفره ای و پهن است.
۷٫ دنبالچه دارای پشم و بدون ذخیره چربی است.
۸٫ گوسفند افشاری جزو گوسفندان بلند قد محسوب شده و دست و پای آن از ظرافت خاصی برخوردار است که حیوان را قادر به راهپیمایی در کوهستان و مناطق سنگلاخی می نماید.
۹٫ سطح پشت، گردن، دنبه و دنبالیچه در این حیوان غالبا پوشیده از پشم بوده لیکن زیر گردن، زیر شکم، دست وپا و صورت فاقد پشم است و از موهای زبری که رنگ آنها تیره تر از رنگ پشم حیوان است، پوشیده شده است.
محل پراکنش
گوشفند افشاری در وسعتی قریب به ۲۰۰۰۰ کیلومتر مربع در بین استانهای زنجان و قسمتی از استانهای آذربایجان غربی و شرقی و کردستان پراکنده است. بیشترین جمعیت و منطقه پراکنش گوسفند افشاری در استان زنجان قرار گرفته است.
میانگین وزن بره ها در سنین مختلف
بره های نر بره های ماده
وزن تولد ۴۸/۴ کیلوگرم ۱۵/۴ کیلوگرم
وزن ۳ ماهگی ۲۸ کیلوگرم ۹/۲۴ کیلوگرم
وزن ۶ ماهگی ۸/۴۳ کیلوگرم ۵۷/۳۷ کیلوگرم
وزن ۱۲ ماهگی ۵/۶۰ کیلوگرم ۷/۵۳ کیلوگرم

Average Weight of Lambs in different ages
Male Female
۴٫۴۸ kg ۴٫۱۵ kg Lambing Weight
۲۸ kg ۲۴٫۹ kg Weight in 3 Month
۴۳٫۸۵ kg ۳۷٫۵ kg Weight in 6 Month
۶۰٫۵ kg ۵۳٫۷ kg Weight in 12 Month

تیپهای مختلف گوسفند افشاری
این نژاد دارای تیپ های مختلف در مناطق مختلف بوده که بر اساس رنگ و شکل ظاهری از هم متمایز می گردند. برخی از این تیپها به قرار زیر است:
۱٫قزل افشار
۲٫قاشقا افشار
۳ قمر افشار

راکنش: گوسفند افشاری در وسعتی قریب به 20000 كیلومتر مربع در بین استان زنجان و قسمتی از استانهای آذربایجان‌غربی و آذربایجان شرقی و كردستان پراكنده است.

‌جمعیت: بالغ بر یك میلیون رأس می‌باشد.

رنگ: رنگ غالب در گوسفندان بالغ قهوه‌ای متمایل به قرمز یكدست، بدون لكه با دامنه تغییرات از قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره متمایل به سیاه و به ندرت به رنگ سفید مشاهده می شود. رنگ بدن بره‌ها در بدو تولد قهوه‌ای متمایل به سیاه بوده و به تدریج با افزایش ‌سن رنگ بدن روشن‌تر می‌گردد.

خصوصیات ظاهری: گوشها معمولا به صورت افتاده و بزرگ بوده، لیكن گوسفند افشاری نیم گوش و بدون گوش نیز دیده می‌شود. قوچ و میش هر دو فاقد شاخ می‌باشند. روی بینی در قوچها اكثرأ انحنا وجود دارد و در میشها صاف یا دارای انحنای كمی است‌. گردن در میش ها دراز بوده و در قوچها قوی و ضخیم می‌باشد. دنبه در گوسفند افشاری دو لپی بوده و به صورت سفره‌ای و پهن می‌باشد. گوسفند افشاری جزو گوسفندان سنگین ‌دنبه كشور محسوب می‌گردد. دنبه در این حیوان معمولا دارای شیب خاصی است كه از ناحیه كمر حیوان شروع‌ می‌شود و حالت افتادگی را به دنبه می‌دهد.

دنبالچه دارای پشم، بدون ذخیره چربی بوده و برجستگی دنبالچه از نمای جانبی چندان قابل مشاهده نیست‌. دنبالچه ممكن است گاهی درازتر از دنبه باشد. گوسفند افشاری جزو گوسفندان بلند قد محسوب می‌گردد و بیومتریهای انجام شده نشان می‌دهد كه ارتفاع كمر دراین حیوان قدری بلندتر از ارتفاع جدوگاه می‌باشد و دست و پا از ظرافت خاصی برخوردار است كه حیوان را قادر به ‌راه پیمایی در كوهستان و مناطق سنگلاخی می‌نماید. سطح پشت، گردن، دنبه و دنبالچه در این حیوان غالبأ پوشیده از پشم بوده، لیكن زیر گردن، زیر شكم، دست و پاو صورت فاقد پشم است و از موهای زبری كه رنگ آنها تیره‌تر از رنگ پشم حیوان است پوشیده شده است‌. از نظر كمیت و كیفیت پشم در مقایسه با سایر گوسفندان بومی استان، متفاوت و از نظر ظرافت الیاف با گوسفندان مغانی، قزل و بختیاری مشابه بوده و دارای پشم ضخیمی می‌باشد كه در صنعت قالی بافی استان زنجان از آن استفاده می‌كنند.

خصوصیات تولیدی:

میانگین وزن تولد بره نر 4.35 كیلوگرم

میانگین وزن تولد بره ماده 4 كیلوگرم

میانگین وزن پایان شیرخوارگی بره نر 29.5 كیلوگرم

میانگین وزن پایان شیرخوارگی بره ماده 26.5 كیلوگرم

میانگین وزن شش ماهگی بره نر 41.24 كیلوگرم

میانگین وزن شش ماهگی بره ماده 38.7 كیلوگرم

میانگین وزن در قوچ بالغ 65/88 کیلوگرم و در میش بالغ 52/70 کیلوگرم می باشد.

میانگین وزن پشم سالانه تولیدی در بره نر 641 گرم

میانگین وزن پشم بره سالانه تولیدی در ماده 478 گرم

خصوصیات ژنتیکی:

1- چند قلو زایی

2- سرعت رشد بالای این نژاد بطوریكه جزء اولین گروه گوسفندان گوشتی كشور و هم ردیف گوسفند بختیاری، گوسفند ماكویی و گوسفند مغانی قرار گرفته است.

3- تولید شیر خوب و پرچرب این گوسفند كه باعث‌شده است جزء گوسفندان دو منظوره گوشتی شیری قرار بگیرد.

4- سازگاری و عادت پذیری آن با شرایط آب و هوایی مناطق سردسیر.

5- قدرت راه پیمایی و كوه پیمایی خوب این نژاد بطوریكه قادر است فاصله 100 كیلو متری بین ییلاق و قشلاق رابه راحتی طی نماید.

6- بالا بودن نسبی دو قلو زایی این نژاد نسبت به سایر نژادهای گوسفند استان زنجان و كشور.

7- مقاومت گوسفند افشاری در مقابل امراض انگلی داخلی و خارجی.

8- بالا بودن ضریب تبدیل و داشتن بازده اقتصادی مطلوب.

برای ترویج و آشنایی بیشتر با گوسفند نژاد افشار، جشنواره انتخاب قوچ افشاری هر سال به صورت استانی در زنجان برگزار می شود كه امید می رود که این جشنواره بزودی به صورت ملی برای انتخاب گله دار برجسته و نمونه های برگزیده، برگزار شود. 

گوسفند شال

گوسفند شال

گوسفند زنده شال. گوسفند شال. فروش بره شال. فروش گوسفند شال.خرید و فروش گوسفند زنده شال.دام زنده شال
در میان 27 نژاد گوسفند موجود ایران، گوسفند شال یکی از سنگین وزن ترین و با ارزش ترین نژادهای گوشتی کشور محسوب می‌گردد. اعتماد به اصالت گوسفند نژاد شال وضعیتی را ایجاد نموده است که اگر دامداری مصمم به بهبود وضعیت و اصلاح گله خود باشد، قوچ گله خود را از گوسفند شال انتخاب می‌نماید.برخی ویژگی های گوسفند نژاد شال:

1- افزایش وزن روزانه 280 الی 300 گرم

2- بالا بودن بازده اقتصادی مطلوب

3- دارای توان دوبار زایش در سال (به شرط تعلیف کافی)

4- بالا بودن درصد دوقلوزائی (30 تا 35 درصد)

5- تولید قابل توجه شیر در یک دوره شیردهی

6- بالا بودن راندمان لاشه

ایستگاه تحقیقات گوسفند و بز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین به منظور انجام تحقیقات علمی در زمینه های تغذیه ، اصلاح نژاد ، تولید مثل و پرورش گوسفند شال و بزهای بومی منطقه از سال 1376 شروع به فعالیت نمود. این ایستگاه هم اکنون در اراضی ایستگاه کشاورزی – دامپروری اسماعیل آباد واقع در حومه شهر اقبالیه استان قزوین واقع می‌‌باشد. از جمله امکانات این ایستگاه وجود تأسیسات شیردوشی، امکانات آزمایشگاهی- تحقیقاتی و مراتع و پس‌چرغلات برای تعلیف دام است.
محورهای فعالیت ایستگاه گوسفند شال:

این ایستگاه در چهار زمینه‌ی ذیل فعالیت می‌نماید:

1- پژوهشی

2- حفظ ذخایر ژنتیکی

3- آموزشی و ترویجی

4- تولیدی

در این راستا فعالیت‌های پژوهشی انجام شده و در حال انجام در ایستگاه به شرح ذیل می‌باشد:

1- مقایسه روش های عمل آوری دانه جو در تغذیه بره های پرواری گوسفند شال

2- بررسی خصوصیات شیردهی گوسفند نژاد شال

3- بررسي امکان استفاده از شير جايگزين در دوران شيرخوارگي بره‌هاي نژاد شال

4- شناسایی کمی و کیفی و برآورد مولفه های (کو)واریانس صفات مهم نژادهای گوسفند و بز ایران به منظور ارایه الگوی مناسب اصلاح نژاد (گوسفند نژاد شال استان قزوین)

5- برآورد ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم در گوسفند نژاد شال

6- افزایش عملکرد تولید مثلی میش شال از طریق بره گیری های متوالی

7- برآورد عملكرد و روند ژنتيكي و فنوتيپي صفات اقتصادي گوسفند شال

8- تأثیر مصرف مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر میانگین افزایش وزن روزانه و تعداد گلبولهای سفید خون در بره های شیرخوار

9- ژنوتایپینگ گوسفند نژاد شال برای صفات تولیدی و اقتصادی

از جمله فعالیت‌های دیگر ایستگاه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- محل جمع آوری اسپرم قوچ شال برای تلقیح مصنوعی گله های تحت پوشش طرح اصلاح نژاد گوسفند شال

2- هسته مرکزی طرح اصلاح نژاد گوسفند شال از طریق هسته باز- تولید بره های اصلاح شده نژادشال و توزیع آن در گله های مردمی

برای قوچ‌های شال تولیدی ایستگاه اقدام به صدور شناسنامه اصلاح نژادی گردیده است و احداث بانک ژرم پلاسم (اسپرم) قوچ‌های اصلاح نژاد شده برتر از برنامه‌های آینده ایستگاه می‌باشد

گوسفندرومانوف

گوسفندرومانوف

فروش گوسفند رومانوف.بره رومانوف.گوسفند زنده رومانوف.فروش گوسفند زنده

فروش گوسفند زنده رمانوف
بره رومانف
قوچ رومانف
به بهترین قیمت مناسب

رومانف (Romanov) ویرایش
زادگاه این نژاد دره ولگا در شمال شرقی مسکو در کشور روسیه می باشد.

نژاد رومانوف از لحاظ تعداد چندقلوزایی در بین کلیه نژادهای گوسفندان جهان بی نظیر می باشد. رکورد 9 قلو در روسیه و 7 قلو در آمریکا از جمله رکوردهای جهانی ثبت شده این نژاد است. رکورد 14 بره در دو زایش پیاپی یک میش این نژاد نیز در بسیاری از کشورها ثبت شده است. 6، 5 و 4 قلو در نژاد رومانوف بسیار رایج می باشد.

میش رومانوف در صورت تغذیه مناسب به راحتی از کلیه بره های خود، و حتی در مواردی بره های دیگر گله، نگهداری می کند و شیر کافی برای آنها تولید می کند. زایمان رومانوف معمولا به راحتی و بدون نیاز به مراقبتی خاص صورت می گیرد و میش مادر از حس مادری بی نظیری برخوردار است.

میش و قوچ رومانوف در تمامی فصول آماده جفت گیری هستند و نیازی به صبر کردن برای بهار یا پاییز نیست. میش رومانوف با مدیریت صحیح 3 بار در دو سال زایش انجام میدهد و به سرعت به جمعیت گله می افزاید.

قوچ رومانوف با غریزه جنسی بالا توانایی باردار کردن 60 تا 70 میش را دارا می باشد.و از آنجایی که در تمام سال قادر و مایل به جفتگیری می باشد، و بره های 50 درصد حاصل از آمیزش این قوچ با گله محلی نیز از خواص چندقلوزایی بسیار بالایی برخوردار هستند، گزینه ای بسیار عالی برای افزایش بهره وری گله و سودآوری حتی در شرایط سخت اقتصادی داخلی و خارجی با کمترین هزینه می باشند.

در بسیاری از کشورهای جهان قوچ خالص رومانوف را جایگزین قوچ گله محلی می کنند تا از خواص چندقلو زایی و فحلی همیشگی این نژاد و تطابق با محیط گله محلی همزمان بهره ببرند. در ضمن جایگزینی کل گله مخارج بسیار گزافی دارد و F1 تولیدی (نتیجه آمیزش قوچ رومانوف با میش محلی) از خواص بسیار مشابه به میش رومانوف خالص برخوردار است و نیازی به جایگزینی کل گله نیست.


وزن قوچ بالغ: 70 کیلوگرم

وزن میش: 60 کیلوگرم

افزایش وزن روزانه: 264 گرم

چند قلو زائی: 280 درصد

اصل این‌نژاد در دره ولگا در شمال غرب مسکو می‌باشد. رومانف یک ‌نژاد خالص بوده و از تلاقی نژاد‌ها بوجود نیامده است. رومانف یک ‌نژاد زودرس بوده و بره‌های این ‌نژاد در سن ۴ ماهگی نیز خصوصیات بلوغ از خود نشان می‌دهند. این‌ نژاد در تمام طول سال امکان تولید مثل دارد و قوچهای رومانف در تمام فصول امکان بارورکردن میش‌ها را خواهند داشت.

رکورد تعداد بره سالم متولد شده در یک زایش متعلق به این ‌نژاد بوده و تعداد ۹ بره می‌باشد که در روسیه اتفاق افتاده است میش‌های با سهم خونی ۵۰% رومانف نیز قادرند چند قلو زائی بالائی در حدود ۲۷۰ داشته باشند. عدد ۷/۲ درصد بدین معنی است که از تعداد یک صد میش زایش کرده تعداد ۲۷۰ بره بدنیا آمده است.

میش‌های رومانف، مادران فوق العاده‌ای از نظر تغذیه و رسیدگی به بره‌ها هستند و از نظر خصوصیات مادری کمتر نژادی با رومانف قابل مقایسه می‌باشد.

بره‌ها در زمان تولد وزن بدن بالائی ندارند ولی رشد روزانه مطلوبی دارند و بره‌ها فعال شاداب و تلفات کمی دارند.

زمان مناسب برای جفت گیری برای بره‌های رومانف در سن ۸ ماهگی می‌باشد. ‌نژاد رومانف اگر با نژادهای گوشتی سنگین مانند شاروله و یا ال دوفرانس تلاقی داده شود نتایج بسیار قابل توجهی از نظر مقدار رشد روزانه و راندمان لاشه را نشان خواهد داد. توانائی این‌ نژاد برای تولید مثل خارج از فصل باعث می‌شود در گله‌ها این‌نژاد بسرعت تکثیر پیدا کند.

با برنامه‌ریزی‌های اصولی می‌توان بره زائی ۸ ماه یک دوره و تعداد ۳ زایش در دو سال را از این ‌نژاد انتظار داشت و یکی از بهترین نژاد‌ها برای پایه مادری می‌باشد.

گوسفند رومانوف؛ بهره‌وری بالا، مادری خوب
گوسفند رومانف یک نژاد گوشتی، بی‌دنبه، چندقلوزا و زودرس است و بهره‌وری بالا و قابلیت مادری مناسبی دارد. هر دو این صفات به ارث می‌رسند و آمیخته‌گری آن بمیزان 25 تا 50 درصد با میش‌های با تولید مثل فصلی، دوقلوزایی را توسعه می‌دهد. رومانوف‌ها در تمام فصول زاد و ولد می‌کنند و هر دو سال سه سری بره و در صورت مدیریت مناسب تولید مثلی و تغذیه‌ای سالی دو سری بره می‌آورند. میش رومانوف بدون کمک قادر به رسیدگی به سه‌قلوها است. بره‌ها بدلیل وزن کم براحتی متولد و سریع سر پا می‌شوند و بقای بالایی دارند. این گوسفند در صنعت تولید گوشت گوسفند در سیستم فشرده و در کشورهای با آب کافی و هوای معتدل مناسب است. هنوز در مورد سازگاری آ‌نها با اقلیم گرم و خشک اکثر مناطق ایران تحقیقی صورت نگرفته است.
Romanov sheep گوسفند رومانف یک نژاد گوسفند اهلی متعلق به دره رود ولگا در شمال غربی مسکو در جمهوری روسیه است. این گوسفند برای اولین بار در قرن 18 مورد توجه قرار گرفت و بلافاصله به آلمان و فرانسه برده شد. در سال 1980، دولت کانادا 14 میش و 4 قوچ این نژاد را وارد کرد و پس از 5 سال قرنطینه و بعد از آزمایشات فراوان بصورت نژاد رومانوف به آمریکا فرستاده شد. توزیع این نژاد منحصربفرد، جهانی است و عمدتاً برای تولید گوشت بکار میرود. گوشت آنها لخم است و بخش قابل توجهی از چربی آنها در داخل بدن آنها رسوب می‌کند. گفته می‌شود راندمان گوشت این نژاد بالاتر از نژادهای دیگر است، باین معنی که درصد بالاتری از لاشه آنها را گوشت تشکیل میدهد.
خصوصیات
این گوسفند به آب و هوای نسبتاً سرد سازگار است و از نژادهای گوسفند دم‌کوتاه اروپای شمالی است. بره‌ها در زمان تولد سیاه هستند ولی هر چه مسن‌تر می‌شوند رنگ آنها به خاکستری می‌گراید. جنس نر دارای یال سیاهرگی در اطراف گردن و سینه است. متوسط وزن قوچ رومانف 55 تا 80 و متوسط وزن میش 40 تا 50 کیلوگرم است. این نژاد گوسفند روی پا نسبتاً بلند است.
گوسفند رومانف از نظر ژنتیکی یک نژاد خالص می‌باشد و از طریق تلاقی ایجاد نشده و بشردر تعیین صفات آنها دخالتی نداشته است و از این نظر متفاوت از نژادهای انگلیسی و آمریکای شمالی می‌باشد. گوسفند خالص رومانوف به درد گوسفنددار معمولی نمی‌خورد زیرا احتیاج به مدیریت بالا و مراقبت مخصوص در زمان بره‌زایی دارند. میش‌های نژاد خالص نیز احتیاح به سطح بالای مراقبت و مدیریت بالا دارند. از تلاقی‌گری این نژاد با نژادهای بومی استفاده می‌شود تا باروری گله افزایش یابد. توسعه دوقلوزایی و قابلیت تولید گوشت در این نژاد از جمله اهداف مهم استفاده از این نژاد در گله‌های دیگر است. درصد چندقلوزایی آنها حدود 290 درصد است یعنی 100 میش در پایان دوره تولید مثل خود 290 بره تولید می‌کند. این رقم در زایش‌های بهاره بیشتر است. بعلاوه هر دو سال سه دوره تولید مثل و در بهترین حالت سالی دو بار تولید مثل دارند. بره‌ها متوسط روزی 260 گرم رشد می‌کنند.
تولید مثل
گوسفندها در سن 3 تا 4 ماهگی از نظر جنسی بالغ می‌شوند و در هر فصل از سال که بالغ شوند شروع به تولید مثل می‌کنند. بعبارتی فصل طولانی فعالیت جنسی دارند. گاه میش‌ها اساساً دوره بدون فحلی ندارند. چه بسا نرهایی که در سن 3 تا 4 ماهگی جفتگیری می‌کنند و چه بسا میش‌هایی که در 9 ماهگی زایمان دارند. ماده‌ای که بخوبی تغذیه شده باشد در سن 6 تا 8 ماهگی به وزن زنده حدود 40 کیلوگرم میرسد و می‌توان آن را جفت کرد. ماده بعد از 30 تا 40 روز بعد از زایمان فحل می‌شود. طول دوره آبستنی در آنها چند روز کوتاه‌تر از دیگر نژادهای و بطور متوسط 144 روز (محدوده 139 تا 149 روز) است. بنابرین می‌توان سالی دوبار از آنها بره گرفت.
بر خلاف دیگر گوسفندها که معمولاً یک یا دو بره میزایند، اصطلاحاً گفته می‌شود میش‌های این نژاد یک دسته بره میزایند. در بسیاری از موارد میش‌ها 3 تا 5 قلو میزایند. شش قلو در آنها دیده شده و رکورد آن 9 قلوزاید در یک مورد بوده است. یک میش برتر این نژاد در 12 زایمان خود 64 بره زاییده است. بهره‌وری بالای این نژاد در تعداد زیاد میش 3 تا 4 قلوزا و نه میش‌های اندکی است که بطور استثنایی بره‌ زیادی می‌زایند. متوسط سن تولید مثلی آنه 7/5 سال است. چندقلوزایی را بسته به شرایط مدیریت و تغذیه می‌توان کنترل کرد. اگر بخواهیم در 7 ماهگی بره‌گیری کنیم،‌ بره‌ها دوقلو می‌شوند و در موارد اندک سه‌قلو در میان آنها دیده می‌شود. ولی اگر آنها را به عقب بیاندازیم و کاری کنیم در یک سالگی بخصوص در بهار زایمان کنند (بطور طبیعی سراسر سال تولید مثل دارند) در این صورت بالاترین میزان بره‌زایی را خواهیم داشت و هر میش بین 3 تا 6 بره (متوسط گله 4 تا) خواهد زایید.
جنبه مهم دیگر این نژاد سفتی آنها، شادابی بره‌ها و بقای بالای بره‌ها است. صورت، سر، ‌پاها، دم، ‌شکم، پستان و مقعد میش رومانوف پشم ندارد و لذا بره‌زایی آنها راحت‌تر است و بره‌ها برای پیدا کردن اولین وعده شیر خود دچار شکل نمی‌شوند. بره‌ها بدلیل استخوان ظریف و وزن نسبتاً پایین در زمان تولد براحتی متولد می‌شوند و بعد از چند دقیقه سر پا و فعال می‌شوند. می‌توان بره‌ها را از روز تولد کریپ‌فید کرد. زمان شروع کریپ‌فید در آنها کمتر از نژادهای دیگر است. بره‌ها جستجوگرند و تنبلی نشان نمی‌دهند و بزودی همراه مادر خود کنسانتره و علوفه می‌خورند. زایمان بره‌ها بقدری راحت است که گاه میش مادر سر پا زایمان می‌کند.
میش‌های رومانف از نظر تغذیه و رسیدگی به بره‌ها مادران خوبی هستند و هیچگاه میشی از پذیرفتن بره خود سر باز نمی‌زند. آنها شیر کافی برای تغذیه سه‌قلو و حتی چهارقلو تولید می‌کنند مشروط بر اینکه زایمان اول آنها نباشد. این میش‌ها دارای ظرفیت پستانی و رحمی مناسبی هستند و تغذیه ‌مناسب برای حمایت از چند بره دارند. ترکیب دو عامل بهره‌وری و قابلیت مادری در آنها به فرزندان دورگ آنها انتقال می‌یابد و ارزش آنها را افزایش می‌دهد. بسیاری از اصلاح‌کنندگان متوجه شده‌اند که استفاده از 50 درصد یا 25 درصد از خون این گوسفند تولید دوقلوها و سه‌قلوهایی می‌کند که بدون کمک یا حداقل کمک متولد می‌شوند و میش قادر است خود آنها را بزرگ کند.
قوچ‌ها در زمان تولید مثل رفتارهای تهاجمی دارند و تقریباً در تمام فصول سال بارور و از نظر جنسی فعال هستند. نرهایی که کیفیت تولیدمثلی ندارند بعنوان تیزر استفاده می‌شوند. قوچ‌های رومانف بهترین تیزرها می‌باشند. از تیزر‌ها برای همزمان‌سازی فحلی گله نیز استفاده می‌شود تا بتوان از امکانات گوسفندداری و نیروی کار به شیوه بهتر و در زمان متمرکزی استفاده کرد و تعداد زیادی بره پروار روانه بازار نمود. قوچ تیزر برای فحل کردن زودهنگام میش‌های با تولید مثل فصلی (مثلاً سوفولک) نیز بکار می‌رود و بدین‌وسیله میش‌های گله درصد بره‌زایی بالاتری خواهند داشت.
پشم
پشم این گوسفند محکم و سرمایه‌ساز است. پشم پوشش مضاعف دارد. قطر متوسط الیاف لایه‌های داخلی 20/9 میکرومتر است در حالی که ضخامت پوشش خارجی (پشم بره‌گی) 71/9 میکرومتر می‌باشد. میانگین وزن پشم هر گوسفند حدود 4/5 کیلوگرم است. پشم نهایی این گوسفند که مخلوطی از پشم‌ خاکستری و اندکی موی سیاه است برای ساخت فرش، سفره و آویختن از دیوار بکار میرود.
:
بهترین نژادهای گوسفند عبارت‌اند از:

نژاد رومانف که رکورد زایش تا 9 قلو در یک شکم را داراست.
نژاد مهربان که دو قلو زایی در آن کم و بیش زیاد است
نژاد مرینوس که دارای پشمهای لطیفی است.
گوسفند قره‌گل که پشمهایش دارای جعد خاصی است.

مشخصات گوسفند پرواری

مشخصات گوسفند پرواری:

چون هدف از پرواربندی، تولید کم هزینه و اقتصادی گوشت است، لذا باید به موارد زیر توجه شود

1 - نژادهای سنگین وزن مانند نژاد مهربانی برای پرواربندی مناسب بوده زیرا قدرت رشد بیش تری دارند

2- گوسفند های کوتاه اندام برای پرواربندی بسیار مناسب می باشند. این گروه دارای سینه ای عریض و مربعی شکل بوده و دست و پای آن ها کوتاه و نزدیک به زمین است.

3- بهترین سن برای شروع پرواربندی سن 4 تا 5 ماهگی و پایان آن 8 تا 9 ماهگی است . دراین محدوده سنی ، گوسفندان بهترین بازده تغذیه ای را دارند.(شکل 2).

21 نکته ضروری در پروار بندی گوسفند و گاو
ا- دام باید از مراکز معتبر تهیه شود.

2- قبل از هرگونه اقدام به منظور پرواربندی باید سلامت دام توسط دامپزشک مورد تایید قرار گیرد.

3- جهت پرواربندی لازم است قرص یا شربت ضد انگل برای پاکسازی انگلهای درونی دام به مدت یک هفته تجویز شود.

4- محوطه گوسفند داری یا گاوداری ضد عفونی شود .

5- آب مصرفی دام قبلا نمونه برداری شده و به آزمایشگاه معتبر ارسال شود تا املاح آن مشخص شود .

6- خوراک مورد نیاز تا آخر دوره پروار بندی باید تهیه و قبل از آن با یک متخصص تغذیه هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

7- برای این منظور باید کارگر ماهر و ورزیده و آموزش دیده در نظر گرفته شود.

8- واکسنهای مورد نیاز دام باید قبلا تهیه و توسط دامپزشک تزریق شود.

9- با توجه به اینکه تغذیه دام 60 الی 70 درصد هزینه را شامل میشود در خرید اقلام غذایی بهترین و ارزانترین باید انتخاب شود.

10- علوفه و کنسانتره به همراه مکملهای معدنی و ویتامینها به همراه نمک و سایر مکملها باید در بالانس نمودن جیره در دسترس باشد.

11- در سیستم پرواری در ایران شرائط 50 به 50 اعمال می شود یعنی 50 درصد علوفه و 50 درصد کنسانتره که این نسبت در حال حاضر برای پروار مناسب نبوده و باید این نسبت به سود کنسانتره تغییر یابد . در کشور ترکیه این نسبت تا 30 به 70 هم مشاهده شده است یعنی 30 درصد علوفه و 70 درصد کنسانتره . ولی بخاطر افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و محدودیتهایی نظیر آن توصیه می شود نسبت 40 به 60 درصد یعنی 40 درصد علوفه و 60 درصد کنسانتره رعایت شود.

12- عمده غذاهای گاو و گوسفند به دو دسته علوفه و کنسانتره تقسیم می شود . در قسمت علوفه ( یونجه – تفاله تر و یا خشک چغندر – کاه- شبدر-چاودار- تیموتی- برموداگراس – و جوی دوسر یا یولاف ) و در بخش کنسانتره ( کنسانتره کارخانجات خوراک دام- جو- سبوس- گندم- ضایات نان-ملاس- دانه ذرت- کنجاله سویا- ذرت علوفه ای – مواد سیلویی )

3- تهیه جیره بر اساس وزن زنده دام می باشد.

14- کوتاهترین فرمول محاسبه ضریب 3 درصد وزن زنده دام می باشد. بعنوان مثال اگر گوسفندی 50 کیلو گرم وزن داشته باشد میتوان از طریق فرمول فوق محاسبات را انجام داد :

50 کیلو گرم وزن زنده گوسفند × 3 درصد وزن زنده = میزان احتیاج روزانه به ماده خشک 5/1 کیلو DM

15 – این فرمول در مور پروار گاو نیز صدق می کند ولی برای گاو شیری باید محاسبات دیگری انجام داد که از حوصله این بحث خارج است.

16- از 1500 گرم فوق 60 درصد کنسانتره و 40 درصد باید علوفه باشد.

17- محدودیتها باید اعمال شود بعنوان مثال در استفاده از اوره باید 1 درصد جبره مصرف شود.

18- غذا باید در 3 نوبت تجویز شود صبح ساعت 6 – ظهر ساعت 1 الی 2 و شب ساعت 7-8

19 – جیره باید به آرامی و در عرض 10 روز بطور کامل تغذیه شود .

20- از مجموع جیره بالانس شده فوق روزانه 250 تا 300 گرم افزایش وزن خواهیم داشت که در ماه افزایش وزنی حدود 8-10 کیلو خواهد بود.

1- آب کافی و تمیز به همراه نمک که بهتر است بصورت سنگ نمک در آخور مصرف شود به همراه مواد معدنی و ویتامینه و دی کلسیم فسفات به میزان 1 درصد جیره حتما در پروار بندی مورد استفاده قرار گیرد .

خرید دام زنده پرواری و خرید گوسفند زنده بهتر است

خرید گوسفند زنده مزایایی مانند:

1-تازه گی گوشت گوسفندی
2-استفاده از وسایل تمیز و مطمئن در کشتاردام زنده
3-قیمت مناسب گوشت گوسفند زنده
4-استفاده از همه قسمتها قابل مصرف دام زنده گوسفند پرواری5-استفاده از جگرتازه گوسفند وکله پاچه و سیرابی تازه دام زنده وبره زنده
و مزایای بسیار دیگر...

خریدگوسفند| خرید گوسفند زنده| خرید گوسفندپرواری|خریدگوسفنده زنده|خرید گوسفند96|خرید گوسفند زنده96| خرید دام زنده| خرید دام96|خرید دام زنده| خرید بره|خرید بره .خریدگوسفندافشاری|خریدگوسفندمغانی|خرید|خرید|خرید گوسفندزنده|خرید بره پرواری

فواید سیرابی و شیردان گوسفند

فواید سیرابی و شیردان گوسفند

سیرابی، مخاط معده گاو یا گوسفند است که در بیشتر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و خورده می‌شود؛ چرا که خواص تغذیه‌ای بی‌شماری دارد.

سیرابی و شیردان جزو امعا و احشای درون شکم نشخوارکنندگان است. مصرف آن از زمان‌های قدیم به طور سنتی در کشور ما مرسوم بوده و از آن می‌توان در تهیه انواع غذاها بر حسب میل خانواده همراه نان استفاده کرد. حال این پرسش مطرح می‌شود، ارزش تغذیه‌ای سیرابی و شیردان تا چه حد است؟ آیا می‌توان آن را به عنوان یک وعده غذایی کامل در نظر گرفت؟
نشخوارکنندگان، معده 4 قسمتی شامل سیرابی، شیردان و بخش‌هایی به نام نگاری و هزارلا دارند که بافت عضله دیواره آن‌ها از جنس عضلات صاف بوده که از نظر ترکیب و ساختمان با عضلات مخطط مثل ماهیچه‌ها و عضله قلب فرق دارد و ارزش تغذیه‌ای آن از نظر پروتئین، چربی، ویتامین و املاح معدنی مقداری با گوشت متفاوت است. سیرابی بر اساس نوع بافت به انواع مختلف طبقه‌بندی و نام‌گذاری می‌شود؛ مثل بافت لانه‌زنبوری یا بافت صاف. بیشتر سیرابی‌های تازه‌ای که در فروشگاه‌ها فروخته می‌شود، سفید رنگ است.

خواص سیرابی
کالری این ماده غذایی در مقایسه با گوشت گاو و گوسفند کمتر است. نوع پروتئین آن حیوانی و از نظر اسیدهای آمینه کامل‌تر از پروتئین گیاهی است.

کلسیم
در هر 92 گرم سیرابی، حدود 81 میلی‌گرم کلسیم وجود دارد که 8 درصد نیاز روزانه بدن به کلسیم می‌باشد. FAO مقدار مورد نیاز روزانه به کلسیم را 1000 میلی‌گرم تعیین کرده است. کلسیم یکی از مواد معدنی و ساختاری مهم در حفظ سلامت استخوان‌ها و دندان‌هاست که به همراه منیزیم، به انقباض عضلات بدن کمک می‌کند و موجب آرامش فرد می‌شود.

پروتئین و چربی
در هر 92 گرم سیرابی، 7/11 گرم پروتئین وجود دارد که در واقع 18 درصد از نیاز روزانه بدن به پروتئین است. همین مقدار سیرابی حاوی 4 گرم چربی و 4/1 گرم چربی اشباع شده می‌باشد.
مقدار آهن در سیرابی، تقریباً مشابه گوشت است؛ یعنی در هر 92 گرم آن حدود
5/19 میلی‌گرم آهن وجود دارد
در واقع، پروتئین و چربی موجود در سیرابی تقریباً به اندازه نیمی از پروتئین و چربی موجود در گوشت گاو و مرغ است. با گنجاندن سیرابی در وعده‌های غذایی خود می‌توانید مصرف چربی را در رژیم غذایی خود کاهش دهید.

سلنیوم
مقدار سلنیوم در 92 گرم سیرابی، حدود 8/1 میکروگرم (یعنی 17 درصد مقدار مورد نیاز بدن در روز) است. بدن روزانه به 70 میکروگرم سلنیوم نیاز دارد. سلنیوم یکی از چندین آنتی‌اکسیدانی است که تأثیر سموم را خنثی و آن‌ها را از طریق کانال‌های پاک‌کننده طبیعی بدن دفع می‌کند. این مواد سمی، رادیکال‌های آزاد نام دارند که با تغییر ساختار شیمیایی سلول‌های سالم، منجر به پیری زودرس آن‌ها می‌شوند و در نهایت، التهاب و بیماری را به همراه خواهند داشت.

روی
در هر 92 سیرابی، حدود 7/1 میلی‌گرم روی وجود دارد که 11 درصد از نیاز روزانه بدن است. طبق نظر FAO، نیاز روزانه بدن به روی تقریباً 15 میلی‌گرم می‌باشد. روی یکی از مواد معدنی ضروری بدن است که به سلامت سیستم تناسلی مردان کمک می‌کند و در سنین بالاتر، با مصرف روی کافی، احتمال ابتلا به سرطان پروستات در آن‌ها کاهش می‌یابد. همان طور که می‌دانید، روی جزئی از هر سلول زنده در بدن است که در ساختار و عملکرد بیش از 50 آنزیم بدن نقش دارد و برای رشد و تولید اسپرم، افزایش اشتها، افزایش حس چشایی و بویایی، تقویت سیستم ایمنی و بهبود زخم مفید است. گوشت قرمز به نسبت سایر مواد، روی بیشتری دارد و نوع پروتئین موجود در گوشت گاو و گوسفند به جذب روی در بدن کمک می‌کند. این بدان معناست که روی موجود در غذاهای حاوی گوشت راحت‌تر جذب بدن می‌شود. برعکس، غذاهای گیاهی، مانند غلات و حبوبات حاوی ماده‌ای به نام فیتات و فیبر هستند که جذب روی را در بدن کاهش می‌دهند.

آهن
مقدار آهن در سیرابی، تقریباً مشابه گوشت است؛ یعنی در هر 92 گرم آن حدود 5/19 میلی‌گرم آهن وجود دارد. آهن یکی از مواد مورد نیاز برای داشتن خون سالم و انرژی و رشد مغز، به خصوص در کودکان می‌باشد که در بسیاری از غذاها، از جمله گوشت قرمز یافت می‌شود. به طور کلی هر چقدر رنگ گوشت، قرمزتر باشد، حاوی آهن بیشتری است.
آهن دو نوع است: همِ و غیرهمِ نوع همِ به راحتی جذب بدن می‌شود و در گوشت گاو، بره، جگر، مرغ، سیرابی و غذاهای دریایی وجود دارد.
آهن غیرهمِ در سبزیجات، نان، غلات، حبوبات، لوبیا، تخم‌مرغ و میوه یافت می‌شود. گوشت قرمز، علاوه بر تأمین آهن نوع اول، جذب آهن غیرهمِ را در بدن افزایش می‌دهد. ویتامین C نیز دارای اثر مشابه است و جذب آهن را در بدن افزایش می‌دهد. یک رژیم غذایی سالم باید غنی از هر دو نوع آهن باشد.

کلسترول
کلسترول نوعی چربی است که در بسیاری از محصولات حیوانی یافت و در بدن انسان ساخته می‌شود. مقدار مشخصی از آن برای سلامتی بدن لازم است و جزء مهمی در دیواره سلولی، صفرا و برخی هورمون‌ها می‌باشد
؛ ولی اگر مقدار آن از حد مجاز بیشتر شود، در دیواره عروق قلبی رسوب می‌کند و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. در برخی موارد، کلسترول بالای خون، ژنتیکی است. غذاهایی که حاوی کلسترول زیاد هستند، شامل جگر، مغز و زرده تخم‌مرغ، می‌شوند که در مصرف آن‌ها باید کمی احتیاط کرد.
در هر 92 گرم سیرابی، 7/11 گرم پروتئین وجود دارد که در واقع 18 درصد از نیاز
روزانه بدن به پروتئین است
البته لزوماً کلسترول زیاد در غذا، فرد را به این بیماری مبتلا نخواهد کرد. متخصصان تغذیه معتقدند علت اصلی این عارضه، کلسترول موجود در غذاها نیست، بلکه از چربی‌های اشباع‌شده ناشی می‌شود. در این میان، کلسترول سیرابی حتی از مرغ، گوشت گاو و گوسفند نیز کمتر است و برعکسِ کله‌پاچه، کلسترول خون را افزایش نمی‌دهد. چربی کم برای سلامتی مفید است.

ویتامین B‌
سیرابی گوسفند و گوساله، سرشار از ویتامین B است؛ و تقریباً در هر 92 گرم حدود 130 کالری وجود دارد. ویتامین‌های گروه B، بسیاری از واکنش‌های شیمیایی بدن را تنظیم می‌کنند که این واکنش‌ها برای حفظ سلامتی بدن بسیار ضروری هستند. برخی از این واکنش‌ها موجب آزاد شدن انرژی در بدن، بهبود بینایی، سلامت پوست، عملکرد بهینه مغز و تولید گلبول‌های قرمز خون می‌شوند. گوشت گاو و گوسفند و مشتقات آن حاوی ویتامین‌های B1، B2، B3، B6 و به خصوص B12 می‌باشند. ویتامین B12 به طور طبیعی در غذاهای حیوانی یافت می‌شود و گوشت گاو و گوسفند از غنی‌ترین منابع این ماده ضروری هستند. با مصرف روزانه 100 گرم گوشت گاو بدون چربی، کل نیاز روزانه بدن به ویتامین B12 را فراهم کرده‌اید.

ویتامین A
ویتامین A برای رشد مو لازم است و به داشتن پوست سالم، دستگاه تنفسی سالم و حفظ بینایی کمک و با عفونت‌ها مبارزه می‌کند. جگر و سیرابی سرشار از ویتامین A هستند.

خرید سیرابی
* رنگ سیرابی در فصل تابستان و پاییز سفید رنگ است؛ زیرا معمولاً غذای حیوانات تازه و سالم است و حیوان در این فصول تحرک زیاد دارد؛ ولی رنگ سیرابی در فصل زمستان و بهار کمی تیره‌تر است؛ زیرا همان‌طور که می‌دانید، یافتن علوفه تازه برای حیوانات مشکل‌تر است و آن‌ها معمولاً از علوفه‌های خشک تغذیه می‌شوند و البته تحرکشان نیز در این فصول کمتر می‌باشد. بنابراین رنگ تیره سیرابی در این فصول به معنای خرابی آن نیست.
* سیرابی نباید بوی بد، تعفن و ماندگی بدهد. بهتر است قبل از پختن سیرابی، آن را از هر جهت بررسی کنید.
* توصیه می‌شود در صورت امکان سیرابی از فروشگاه‌ها و به صورت بسته‌بندی‌های بهداشتی خریداری شود.
* بهتر است قبل از پخت، این ماده غذایی را کامل شسته و تمام زواید اطراف آن را دور بریزید.
* سیرابی با آب‌لیمو و نمک بسیار خوشمزه است و مصرف آن در ماه، 3 تا 4 بار توصیه می‌گردد. البته از آن جایی که در تهیه این غذا برای ایجاد طعم مطلوب از نمک زیاد استفاده می‌شود، مصرف آن برای مبتلایان به فشار خون بالا توصیه نمی‌شود.
سیرابی گوسفند و گوساله، سرشار از ویتامین B است؛ و تقریباً در هر 92 گرم حدود 130 کالری وجود دارد
* معمولاً در تهیه غذای سیراب و شیردان از جگر سفید نیز استفاده می‌کنند. جگر سفید یا همان شش‌ها که مسوول تنفس و تبادل اکسیژن و دی‌اکسید کربن در حیوان هستند، از نظر ترکیب و ارزش غذایی با جگر سیاه تفاوت دارند. میزان پروتئین جگر سفید کمتر از جگر سیاه و گوشت و مقدار چربی آن مشابه جگر سیاه ولی مقدار کلسترول آن بسیار بالا و بیشتر از گوشت کم‌چرب و مقدار آهن آن نیز از جگر سیاه کمتر است. بسیاری از افراد به اشتباه تصور می‌کنند که جگر سفید منبع خوب و غنی ویتامین A است و گاهی آن را جایگزین جگر سیاه کرده و جهت تقویت بینایی آن را به هم توصیه می‌کنند، ولی خوب است بدانید مقدار ویتامین A جگر سفید بسیار پایین بوده و در مقایسه، ویتامین A جگر سیاه چندین برابر بیشتر از جگر سفید است. پس مصرف جگر سفید این غذا برای مبتلایان به چربی خون بالا مضر است.